การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

 12 6 63

ดาวน์โหลด : ประกาศ

©2020 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต