ช่องทางติดต่อ QR Code

QR Code สำหรับนักศึกษาปี 1 ทุกคน

 

 

 

 

 

©2020 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต